Adatvédelmi nyilatkozat

A ZöldtetőGuru az adatvédelem szellemében, ügyfeleinek személyes információit tiszteletben tartja,  bizalmasan kezeli, és megőrzi. A Honlap bizonyos szolgáltatásainak igénybevétele, az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

A felhasználókkal folytatott kommunikációnk során arra törekszünk, hogy minél hatékonyabban, célirányosan tudjuk kielégíteni a látogatói igényeket. Ahhoz, hogy ezt mindenki megelégedésére meg tudjuk valósítani, ezért a szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Ezért Önt, a regisztráció során arra kérjük, hogy szíveskedjen részünkre olyan információkat is megadni, amelyek személyes adatoknak minősülnek. Ilyen adat, a kötelező e-mail címen és néven kívül, az Ön telefonszáma, munkahelye. Ezeket, az adatokat - tekintettel, egy szakmai, szakértői oldalról van szó – azzal a szándékkal kérjük, hogy meg tudjuk ítélni, hogy Ön mivel foglalkozik, hol dolgozik, és így specifikus információkkal tudjuk ellátni. A ZöldtetőGuru biztosítja Önt, hogy nem adja el, nem adja bérbe más cégeknek, illetve magánszemélyeknek az ügyfeleire vonatkozó információkat. A ZöldtetőGuru, mint adatkezelő, nyilatkozik, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben hívatott, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. Személyes adatait, amelyeket a regisztráció során megadott, semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A ZöldtetőGuru az általa, az interneten közzétett információkkal kapcsolatban, Önnek, mint szolgáltatást igénybevevőnek mindennemű felelősségét kizárja.

Az Ügyfél adatainak biztonsága
A ZöldtetőGuru teljes elkötelezettséget vállal az ügyfelei információinak védelme iránt. Ennek érdekében, megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat. Teszi ezt annak érdekében, hogy megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, és nyilvánosságra kerülést, valamint, hogy biztosítsa az adatok pontosságát a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében.
Szolgáltató felelőssége
A ZöldtetőGuru felhívja Ügyfelei figyelmét, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

A honlapon található tervezési és kivitelezési tanácsok következményeiért a ZöldtetőGuru csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a kivitelezést megelőzően Bellavics Lászlóval tanácsadói, vagy kivitelezői szerződés jött létre, így garantálható a közvetlen irányítás vagy szakmai kontroll.

Mire szolgál a cookie-k?
Ahhoz, hogy egy adott számítógépről Önnek csak egyszer kelljen regisztrálnia, és utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot, ezt teszi lehetővé a "cookie"-k.
A "cookie" valójában egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerülhessen. Amennyiben Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget – „cookie”-t – a meghajtójára.

A honlap másolásának védelméről
A ZöldtetőGuru (a továbbiakban: Jogosult) zöldtetőtervezési, - kivitelezési tanácsadást nyújt építész,- tájépítész tervezőknek, kivitelezőknek, és építőipari beruházóknak, üzemeltetőknek. Ezzel kapcsolatos tevékenységről és feladatokról a www.zoldtetoguru.hu honlapon nyújt tájékoztatást. A honlapon a Jogosult, többek között szakmai dokumentumokat, információkat tesz közzé, ingyenesen elérhető szolgáltatásként. A Jogosult, Bellavics László célja, a magyarországi ökológikus építészet, zöldtetőépítés népszerűsítése és a szakszerű kivitelezések elősegítése.
A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak:

  •  filmek,
  •  prezentációk,
  •  cikkek,
  •  a honlap szövege,
  •  szófordulatai,
  •  címsorai,
  •  blog bejegyzései,
  •  dokumentumok,
  •  honlap funkciói (regisztráció, hírlevél funkciók),
  •  és egyéb anyagok.

Engedélyköteles a honlapon elérhető fenti tartalmak bármilyen felhasználása; a felhasználás engedélyezésére, csak Bellavics László, Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.
A felhasználási engedélyt Bellavics László az alábbi felhasználási feltételek útján adja meg.
A www.zoldtetoguru.hu honlap használatával, a honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával kapcsolatban,
Ön, mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket:
Amennyiben Felhasználó saját honlapján, vagy partnerei honlapján bármilyen célból használja fel a www.zoldtetoguru.hu honlapon elérhető írott, - vagy képi tartalmat (művet), úgy 10 000 Ft/nap/mű+Áfa összegű jogdíj megfizetésére köteles.
A jogdíjat a Felhasználó havonta, utólag, a 11100908-29132421-35000008 bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni, amelyről a Jogosult számlát állít ki.
A Jogosult szellemi tulajdonát képező művek bármilyen felhasználását, a Felhasználó köteles előzetesen bejelenteni. A Jogosult fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználás körülményeit megismerve, elálljon a hozzájárulástól.
Amennyiben a Felhasználó nem tett eleget előzetes bejelentési kötelezettségének, - Jogosult, függetlenül attól, hogy értesült-e róla - utólag igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését. Jelen engedély nem terjed ki a Jogosult fellépési jogára (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében.
Amennyiben Felhasználó jogosulatlanul használja fel a Jogosult szellemi tulajdonát, úgy az elmaradt jogdíj érvényesítésére, a jogsértés megállapítására és a jogosulatlan felhasználás megtiltására, és a további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében, a Jogosult bírósági úton vagy hatósági eljárás során érvényesítheti jogait

Az oldalt üzemelteti:

FITO SYSTEM Kertépítő és Szolgáltató Kft.

Cégbejegyzés száma: 01-09-261860

Adószám: 10815537-2-41

Cégvezetés: Bellavics László ügyvezető

Telefon:+36 30 921 5207

 

 


Legolvasottabb zöldtetõ cikkek
Joghézag – Megoldás: „KÖZHASZNÚ ZÖLDFELÜLET”
Jelenleg van egy joghézag, amely lehetőséget nyújt a visszaélésekre. A beruházó az épület használatb
Zöld oázisok a nagyvárosi dzsungelben
A sűrűn beépített nagyvárosainkban ritkák a zöldfelületek, és a telek árak pedig lassan megfizethete
Esővíz gazdálkodás
A zöldtetővel megoldott decentralizált esővíz gazdálkodás, mint téma, már évek óta kimerítően foglal
Extenzív tetőbeültetés varjúhájakkal és más pozsgás növényekkel
20 évvel ezelőtt egy hasonló cikk még avval foglalkozott, hogy a szakmai körökben elterjedt, ezen új
Fölértékeli a házat a zöldtető
Amikor 20 évvel ezelőtt egy német kancellár, virágzó tájakat ígért, aligha gondolt gazdasági helyszí
Haszonnövények a zöldtetőn
Paradicsom, tök vagy méz Közép- Európa zöldtetőiről, Aloe vera vagy tequila a trópusok tetőkertjeirő
Fokozza a napelemek hatásfokát az extenzív zöldtető
A napelemek teljesítménye a hőmérséklet függvényében: minél magasabb a napelem környezetének hőmérsé
Javaslat a zöldterület-gazdálkodás törvényi szabályozásának jogharmonizációjára
Szándékom, felhívni a figyelmet, a jelenlegi törvényalkotási gyakorlat legfőbb hiányosságára. A külö
A drén elemek CE- rendszáma
Jó két évvel ezelőtt robbant ki a vita, hogy a műanyag drén elemek legyenek-e ellátva egy CE- rendsz
Milyen az ideális ültetőközeg?
A zöldtetők ültetőközegeinek összetételét a velük szemben támasztott építészeti előírások, (vízelvez
Amikor a Hóhért Akasztják…
Miután az építési engedélyre ráütötték a pecsétet, jött a következő kihívás: a „hogyan?”
Friss gyümölcsöt a tetőről
A tető-farm kialakítása a városi életfeltételek javítását is szolgálja, nemcsak azt, hogy termékeket
A drénréteg kulcsfontosságú szerepe a zöldtetők tervezésében
A mostoha körülmények között azok a növények a legéletképesebbek, amelyek robusztusak, kisigényűek,
Svájcban meghódítják a biotópok a tetőt
A természet- és fajvédelem szempontjából vonzó területek a zavartalan tetőfelületek. Megfelelő kivit
Ökológia - Zöldtető építés: gyökerek és törekvések
Az ökológia a Teremtő Házára utal, azaz a Teljességre, az egész Teremtett Világra
Zöldtető tervezési szempontok
Zöldtető létesítésekor minden esetben szükséges megfogalmazni, hogy...
7 gyakori zöldtető tervezési hiba
A tájépítészek rendszeresen esnek abba a hibába, hogy az intenzív...
Zöldtetők szerepe a városok fenntartható fejlődésében
Azt a zöldet, amit elvettek a beépítésekkel a talpunk alól, adják ...
Intenzív zöldtetők növényválasztása
A tetőfelület tervezett használata mellett az építészeti keretfeltétel
A zöldtetők felépítése
A zöldtetők felépítése: mit - miért? Akik jártasabbak a zöldtetők tervezésében
Zldtet Vides Hrlevl kpzs
Regisztrációhoz kérem, adja meg nevét és e-mail címét!
  Név:
 
  Email:
22381

Zöldtető Szövetségek Logói

Vélemények

Vadász György (Kossuth és Ybl díjas építész, egyetemi tanár, 2011 Prima Primissima díjas):

„Bellavics Lászlót, - aki ma már a barátom – új házam építésénél ismertem meg.

Ősi kertész. A föld, - a növények,- a fák és virágok igézett varázslója. Amit kaptam tőle gyönyörűséges és varázslatos. Egymásnak tartozunk köszönettel.”

Marosi István:

"Ez a videós távoktatás hiánypótló ebben a témában. Remélem, rövidesen sort kerithetek saját ház épitésére. Ha igy lesz, mindenképpen zöldtetőt szeretnék. Az ön hirlevelei nélkül valószinü elkövettem volna az összes alapvető hibát, amikre ezek után nagyon oda fogok figyelni. Az ebben a témában kapható "szakkönyvek"-ből hiányzik az a többéves tapasztalat, amivel ön rendelkezik. Szóval örülnék, ha irásos formában is beszerezhető lenne a továbbképzés anyaga.
Köszönöm, hogy megosztotta velem a tapasztalatait."


Legfrissebb zöldtetõ cikkek

* A zöldtetők felépítése
* A zöldtetők fontossága a város életében
* A drénréteg kulcsfontosságú szerepe a zöldtetők tervezésében
* Svájcban meghódítják a biotópok a tetőt
* Amikor a Hóhért Akasztják…
* Friss gyümölcsöt a tetőről
* A drén elemek CE- rendszáma
* Milyen az ideális ültetőközeg?
* Fokozza a napelemek hatásfokát az extenzív zöldtető
* Javaslat a zöldterület-gazdálkodás törvényi szabályozásának jogharmonizációjára
* Haszonnövények a zöldtetőn
* Extenzív tetőbeültetés varjúhájakkal és más pozsgás növényekkel
* Fölértékeli a házat a zöldtető
* Zöld oázisok a nagyvárosi dzsungelben
* Esővíz gazdálkodás
* Joghézag – Megoldás: „KÖZHASZNÚ ZÖLDFELÜLET”